Carcassonne De Burcht

Een strijd met 2 binnen de kasteelmuren
Algemeen - Spelverloop - Beoordeling - Voordelen & Nadelen - Foto's - Documenten - Tips - Reacties

Voorbereiding


De burchtmuur wordt zodanig in elkaar gezet dat de getallen 0 tot en met 99 elkaar opvolgen. De tegels worden verdekt geschud en buiten de burchtmuren op tafel gelegd. De muurfiches worden eveneens verdekt geschud. Op elke hoek van de burchtmuur wordt verdekt een muurfiche gelegd (met uitzondering van hoek 0/1). De fiches die overblijven worden dit spel niet meer gebruikt. De spelers plaatsen elk een horige op het veld 0 van de burchtmuur (puntenspoor) en houden de overige horigen bij als hun persoonlijke voorraad. Ook ontvangen ze 1 paleis dat ze ook in hun voorraad bewaren.

Spelverloop


De spelers zijn afwisselend aan de beurt. In je beurt mag je onderstaande acties in de aangegeven volgorde uitvoeren:

 • De speler moet een tegel trekken en aanleggen
  Je neemt een gedekte tegel en legt deze open neer zodat iedereen hem kan bekijken. Een tegel kan verschillende zaken bevatten: torens (grijs), huizen (rode daken), hoven (groen) en wegen. Vervolgens moet je deze tegel aanleggen. Een tegel moet met minstens één volledige zijde aan één van de startvelden van de burchtmuur of aan een eerder gelegde tegel passen. Hierbij mogen wegen niet worden onderbroken.

 • De speler mag een horige inzetten
  Nadat een speler zijn tegel heeft geplaatst mag hij een horige in het spel brengen. Je mag slechts één horige in je beurt plaatsen en deze horige moet uit je voorraad komen (je mag deze dus niet wegnemen vanop een andere tegel). De horige die je plaatst moet bovendien terecht komen op de tegel die je net hebt neergelegd. Je kan zelf beslissen op welk deel van de tegel je de horige inzet. Je kan de horige inzetten als heraut op de weg, als ridder op een toren, als schildknaap in een huis en als koopman in een hof. Het is niet toegestaan om een horige te plaatsen op een positie als dit er voor zorgt dat er meerdere horigen terecht komen op dezelfde weg, toren, huis of hof (opgelet: het is wel mogelijk dat meerdere horigen op dezelfde weg, toren, huis of hof terecht komen door een tegel te plaatsen die een verbinding vormt tussen de horigen).

 • Als door het plaatsen van de tegel wegen, torens of huizen worden afgebouwd worden deze onmiddellijk geteld
  Als je een weg, toren of huis afsluit zodat dit niet meer kan uitgebreid worden ontvangt de speler die een horige hierop heeft ingezet onmiddellijk punten. Als er geen horige werd ingezet ontvangt niemand punten. Voor een afgebouwde weg ontvang je 1 punt per tegel waaruit de weg bestaat, maar als er zich één of meerdere waterputten langs de weg bevinden mag je dit puntenaantal verdubbelen. Voor een toren die is afgebouwd ontvang je 2 punten per tegel waaruit de toren bestaat en als er een huis wordt afgebouwd ontvang je 1 punt per tegel waaruit het huis bestaat. Vervolgens krijg je de horige die je had ingezet terug zodat je hem later opnieuw kan inzetten. Als het huis dat je hebt gebouwd het grootste huis is dat je in het spel hebt afgesloten mag je jouw paleis op dit huis plaatsen. Dit paleis kan uit je voorraad komen of kan vanop een andere tegel komen. Als meerdere horigen op een weg, toren of huis werden geplaatst ontvangt de speler die de meerdereheid heeft alle punten. Bij een gelijke stand in horigen ontvangt niemand punten.

 • Als er punten gescoord worden en er eindigt een horige precies op een muurfiche, dan ontvangt de eigenaar deze fiche.
  Als de horige op het puntenspoor precies terecht komt op een vakje waarop een muurfiche ligt, dan ontvangt de speler deze muurfiche. Hij kan ze vanaf zijn volgende beurt gebruiken. Een muurfiche brengt altijd een voordeel met zich mee. Dit kunnen onder andere bonuspunten zijn of de mogelijkheid om toch punten te ontvangen voor een weg, muur of toren die niet is afgebouwd tijdens het spel.


Na de beurt waarin de laatste tegel wordt gelegd eindigt het spel. Alle muurfiches die nog op de burchtmuur liggen worden verwijderd en vervolgens begint de eindtelling.

De speler met het grootste paleis (dus de speler die het grootste huis heeft afgebouwd tijdens het spel) krijgt bonuspunten. Om het aantal punten te bepalen tel je het aantal tegels dat past in het grootste aaneengesloten gebied met lege velden. Dit aantal is het aantal bonuspunten dat de speler met het grootste paleis ontvangt.

Vervolgens krijg je punten voor elke horige die je hebt ingezet in de hoven. De speler die de meeste horigen bezit in een hof krijgt 3 punten per markt die in dit hof aanwezig is.

Tot slot krijgen de spelers eventueel nog bonuspunten voor muurfiches die ze in hun bezit hebben. De speler die nu de meeste punten heeft wint het spel.

Dit spel wordt te koop aangeboden bij Spelshop

Dit spel wordt te koop aangeboden bij Spelmagazijn

Naar speloverzicht


Nieuws - Spellen - Markt - Prijzen - Links - Blog - Login - Registreer - RSS - Online Casino

Unieke bezoekers:

blog counter

Statistieken